2018-05-02, 2018-05-03 och 2018-05-07 Begränsad framkomlighet i Lysekil

För att, på ett för personal och trafikanter säkert sätt, kunna genomföra slamsugning av våra gatubrunnar, kommer vi att stänga några gator i Lysekil för fordonstrafik.

Onsdag 2/5 kl 09-12
Landsvägsgatans backe, mellan Börjessonsliden och korsningen mot Mariedal

Torsdag 3/5 kl 09-11
Landsvägsgatan, mellan Valbogatan och Järnvägsgatan

Måndag 7/5 kl 09-13
Landsvägsgatan, mellan Järnvägsgatan och Kungsgatan

 

Sluttiderna är preliminära.