2018-06-24 Begränsad framkomlighet i Lysekil

Söndagen den 24 juni ca kl 9:00- 15:00 kommer städning av Lysekils infart att genomföras.

Vägen kommer att stängas av växelvis i nordlig och sydlig riktning med omledning över Landsvägsgatan. Vägen är hela tiden öppen i en färdriktning.