2019-04-25 Begränsad framkomlighet i Lysekil

Torsdagen 25/4 ca kl 9:00-12:00 kommer städning av Lysekils infart att genomföras.

Detta berör väg 162 söder om cirkulationsplats Dalskogen. Arbetet kommer att genomföras med växelvis avstängning av körbanorna med omledning över Landsvägsgatan.