Med sol i sinnet

Att producera din egen el via solceller är en strålande idé!
Solenergi är en förnybar energikälla som inte ger några farliga
utsläpp, och du får en lägre elkostnad. Överskottet kan du dessutom
spara till den mörkare årstiden.

Vi på LEVA erbjuder solcellspaket i nära samarbete med vår samarbetspartner Jämtkraft och leverantören Kraftpojkarna. Tillsammans ger vi dig stöd hela vägen – från rådgivning till installation och produktion.

Kontakta oss: 0523-66 78 00

Skaffa solceller

Så går det till att skaffa solceller till villan, fritidshuset, gården eller fastigheten.

JAG VILL BLI MIN EGEN SOLELPRODUCENT

Lagra ditt överskott

Spara ditt elöverskott från sommaren, och använd det på vintern via LEVA Lagra.

JAG VILL LAGRA MITT ELÖVERSKOTTSå produceras solenergi

 1. Solcellerna monteras på ett tak eller på en markställning. De tar mot och gör om solens strålar till elektricitet i form av likström.
 2. En strömkabel går från solpanelerna till en växelriktare
  som omvandlar electricitet till vanlig växelström med 230V.
 3. Elen leds till fastighetens elcentral och vidare ut till fastigheten
  så att du får el till ditt hushåll eller företag.
 4. Elen som du producerar går i första hand till din egen
  elanvändning och fastighetens olika apparater.
 5. Elmätaren kontrollerar förbrukningsnivån. Om du producerar mer
  el än du behöver kan du välja att lagra överskottet från sommaren
  till vintern via vår tjänst LEVA lagra.