Information angående solparken på Stångenäsvallen

Med anledning av rådande situation kopplad till coronaviruset, har vi beslutat att ställa in vår informationskväll på Oscars den 25 mars gällande solparken på Stångenäsvallen.

Vår ambition är att via mail informera om alla de delar som var framtagna till informationskvällen. Vi behöver dock tid att omarbeta våra presentationer till ett mer lättläst dokument och vår målsättning är att ni skall få ta del av materialet senast i slutet av april.

Processen med byggnation och driftsättning av solcellsparken fortgår enligt plan och vi ser i nuläget inte att den kommer att påverkas av den uppkomna situationen.

Naturligtvis beklagar vi detta, men vår förhoppning är att ni har förståelse för vårt beslut.

Med vänlig hälsning

Anders Petersson
Marknads- och försäljningschef

LEVA bedriver en samhällsviktig verksamhet och med det som bakgrund tar vi vårt ansvar och följer noga regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.