VA-sanering, Fiskebäckskilsvägen - våren 2019

Befintliga vatten och spill VA-ledningar planeras bytas ut mot nya, samt en ny dagvattenledning ska läggas i schakten. Utsträckning redovisas på bifogad karta.

Vår kontaktperson:

Peter Swärd
Direkttelefon: +46 (0) 523-66 78 81, Växel: + 46 523 66 78 00
E-post: peter.sward@levailysekil.se