VA-sanering, Fiskebäckskilsvägen - våren 2019 

Befintliga vatten och spill VA-ledningar planeras bytas ut mot nya, samt en ny dagvattenledning ska läggas i schakten. Utsträckning redovisas på bifogad karta.

2019-04-15

Nu är saneringen av Fiskebäckskilsvägen igång, med viss störning i trafiken som följd. Det kommer hela tiden finnas ett körfält öppet för trafiken med viss fördröjning då vi under perioden kommer ha trafikljus på plats. Vi planerar öppna båda körfälten igen i början av juni.

Vi försöker alltid vara lyhörda och sätta kunden i fokus.

Vid frågor eller funderingar kontakta oss gärna på:
VA Kundnära tjänster på 0523 – 66 78 40 alternativt va@levailysekil.se.