Priser

Vatten- och avloppstaxan för dig som är småhusägare består endast av en fast avgift. LEVA debiterar således ingen rörlig avgift. Det betyder att kostnaden för vatten och avlopp stannar på cirka 24 kr/dygn, moms inräknat, för en småhusägare.

VA-taxa för småhusfastighet. Gäller från 2018-01-01 och tills ‌vidare

Fast avgift      

kr/år, inkl moms   

(kr/år, exkl moms)

Vatten och avlopp 

8 847

7 077

Vatten

5 314

4 251

Avlopp

5 783   

4 626