Vatten är en fråga som engagerar!

Artikel i LP 28 mars -19

Under den senaste veckan har LEVA, som bland annat har hand om dricksvattnet i kommunen, uppmanat kommuninvånarna att ta sig till LEVAs lokal på Kungsgatan i Lysekil. Syftet är att invånarna ska säga sitt om dricksvattnet i kommunen.

- Anledningen är att det finns personer som anser att vattnet inte smakar så bra, även om vattnet är hälsosamt och rent. Därför vill vi ta reda på vad man upplever som en försämrad lukt och smak, säger Jasmin Kramle, VA-chef på LEVA.

Utöver att kommuninvånarna får uttrycka sin åsikt om vattnet, kommer även en professionell panel att lukta och smaka på vattnet och ge sitt utlåtande på vattnets smak och lukt.

- Vatten och dess smak är subjektivt och något som är väldigt individuellt. Det vatten som vi har haft för provsmakning i våra lokaler, kommer från tre delar av kommunen och har transporterats olika långt i ledningsnätet, men kommer ifrån samma vattenverk, säger Jasmin Kramle.

När jag var runt och frågade personer på stan om vattnet, fick jag uppfattningen utifrån deras svar, att personer som bott i kommunen i hela sitt liv, var mer positivt inställda än personer som var här på besök eller bott på något annat ställe innan.

- Det är den uppfattningen har jag också fått. Jag tror att många anser att det vatten som man har hemma smakar gott och när man åker bort så smakar vattnet annorlunda helt enkelt, säger Jasmin Kramle.

I lokalerna på Kungsgatan finns det även postit-lappar uppsatta där olika personer som varit och besökt kontoret delat med sig av tips och lämnat kommentarer om vattnets kvalitet.

På en av lapparna står det att personen brukar passa på att ta med sig en 20 liters dunk med vatten hemifrån när han ger sig ut på semester för att kunna dricka Lysekilsvatten.

På en annan av lapparna är det någon som tycker att man borde ställa in vattnet i en kanna i kylen för att det ska bli kallt och att det då smakar bättre.

När Lysekilspostens reporter var ute och gjorde en enkät om dricksvattnet i kommunen så var det många som hade en åsikt och det var väldigt lätt att få folk att ställa upp i och svara på enkäten om dricksvattnets lukt och smak i kommunen. Vad tror du att det beror på?

- Vatten är en fråga som engagerar medborgare och den är lätt att ta till sig. Det är därför som jag älskar att jobba med vatten, säger Jasmin Kramle.

LEVA har en del projekt kopplade till vattenfrågan och framförallt vattenledningar. I kommunen byter man successivt ut de äldre ledningsnäten, bland annat byts vattenledningsrören på Valbogatan ut just nu.

- Ledningsnätet är som på många andra ställen i Sverige byggda till största delen på 60- och 70-talet. Det gör att vi har många ledningar som börjar bli till åren och redo att bytas ut. Däremot är det inte säkert, att även om vi byter våra huvudledningar, att vattnet i lägenheterna blir bättre. För fastigheterna har egna ledningar som kopplas till huvudledningarna. Dessa kan vara äldre och i sämre kondition och vattnet måste ju gå igenom dem innan det kommer ut ur kranen.

Under nästa vecka kommer resultatet av enkäten att sammanställas och presenteras på LEVAs hemsida, så att kommunens invånare kan ta del av resultatet. För den som inte kan ta sig till LEVAs lokaler i centrala Lysekil, så kan alla gå in på det kommunala bolagets hemsida och svara på en enkät om vad man tycker om sitt vatten hemma.

Länk till enkät!