Enkät dricksvatten i Lysekils kommun

För att bli ännu bättre på att förstå egenskaperna för det dricksvatten vi levererar behöver LEVA din hjälp. Din information är av största vikt för att vi ska kunna prioritera rätt och fokusera våra resurser. Vi är mycket tacksamma för att du tar dig tid att berätta för oss vad du tycker att ditt vatten luktar och smakar.Får vi kontakta dig med fler frågor om det kommunala dricksvattnet. *


Hur tycker du att dricksvattnet i Lysekils kommun smakar? *
Gradefield
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket gott Ganska gott Varken gott eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt Annat
Om du skulle beskriva med ord vad dricksvattnet smakar, hur skulle du då beskriva det? Tänk att du är på en vinprovning. Ta hjälp av smakhjulet. *
Multiple selection
Hur upplever du att vattnet i Lysekils kommun luktar? *
Gradefield
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket gott Ganska gott Varken gott eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt Annat
Om du skulle beskriva med ord vad dricksvattnet luktar, hur skulle du då beskriva det? Tänk att du är på en vinprovning. Ta hjälp av lukthjulet *
Multiple selection


Vi behandlar dina personuppgifter enligt GDPR.
Se vår policy här!öppnas i nytt fönster