Översvämning

Vid kraftiga skyfall kan det hända att du i värsta fall råkar ut för översvämning inne på din fastighet.

Tänk på detta vid en eventuell översvämning:

  • Kontakta räddningstjänsten 113 13 om du behöver hjälp med pumpning m.m. för att i ett akut skede minimera eventuella skador.
  • Meddela LEVA så snart ni kan. Då kan vi utreda eventuella problem på huvudnätet. Anmälan om översvämning/vattenskada nedan.


Om skada uppstår på fastigheten, till exempel en översvämningssituation, gäller följande:

  • Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag
  • Avvakta försäkringsbolagets beslut och skadereglering
  • Regresskrav ställs från försäkringsbolaget mot VA-huvudmannen

 

Vår kontaktperson:
Johanna Bagge
0523-66 78 17

ANMÄLAN OM ÖVERSVÄMNING/VATTENSKADA
Kontaktuppgifter
User information
Fastghetsbeteckning
Datum händelsen inträffade
Inträffade skadan i samband med nederbörd?


Beskriv händelseförloppet så utförligt som möjligt, bifoga gärna foton eller skiss.
Vilken typ av vatten var det?
Multiple selection


Vilken väg tog vattnet sig fram till byggnaden?
Multiple selectionVid "annan"! förklaring
Vilken väg tog sig vattnet in i byggnaden? (flera val är möjliga)
Multiple selection


Vid "annan väg", förklaring
Vad var den ungefärliga vattennivån på golvet?
Hur försvann vattnet?


Vid vattnet "pumpades eller sögs bort", av vem?

Vi behandlar dina personuppgifter enligt GDPR.
Se vår policy här!öppnas i nytt fönster