Resultat enkät VA-vecka

Tack alla ni som besökte oss vår temavecka om Dricksvatten i vår lokal på Kungsgatan under v 13.

Under veckan genomförde vi ett blindtest på vatten ifrån olika delar av kommunen. Vi lät våra besökare smaka på vatten från Brodalen, Grundsund och Lysekil och hur de olika vattnen smakade. Här nedan syns resultatet som blev mycket jämt.

Vi på VA-avdelningen fortsätter att fokusera på smak och lukt på vårt vatten och därför finns det på vår hemsida en enkät om hur vattnet smakar och luktar. Gå gärna in och besvara den här.

LEVA i Lysekil
VA-avdelningen