Vindkraft

På LEVA jobbar vi för ett hållbart samhälle. Därför ser vi till att ta tillvara energi som vinden bär med sig in över Lysekil.

Med våra två stora vindkraftverk vid Humlekärr, som båda är bland de högsta i Sverige, producerar vi årligen runt 16 GWh. Det är tillräckligt för att förse cirka 800 hushåll med el.

Produktionen av vindkrafts-el kommer utgöra basen i vår egen försäljning av el. Den är ren och förnyelsebar, vindkraften varken förbrukar några av naturens resurser eller skadar med miljöfarliga utsläpp. Den som köper sin el av LEVA gör med andra ord ett miljövänligt val!

Våra vindkraftverk

Vid Humlekärr intill Preemraff står våra två vindkraftverk, Elving och Elvira, strategiskt placerade med utsikt över västerhavet.

Så fungerar vindkraft

Vindkraft är en helt ren energiform där vinden utgör energikällan. Enkelt uttryckt är det vindens rörelser som omvandlas till elektrisk energi.

Frågor och svar

Varför står vindkraftverken still ibland? Klicka här för att läsa fler frågor och svar.

KONTAKTPERSON
DOKUMENT
LÄNKAR