Badtemperaturer i Lysekils kommun

Här presenterar vi badtemperaturer för tre badplatser i Lysekils kommun!

Denna sidan skall vi utveckla och fylla med mer intressanta siffror under hösten!

Pinneviks badplats, Lysekil

Goviks badplats, Brastad

Bökeviks badplats, Fiskebäckskil