Trafikstörning korsningen Drottninggatan-Verkstadsgatan

31 maj till 18 juni

P.g.a. fjärrvärmereparation kommer vi eventuellt behöva stänga av korsningen Drottninggatan-Verkstadsgatan. Omledning via Odinsgatan. När arbete inte pågår på platsen kommer korsningen öppnas för trafik.