2021-07-12 Strömavbrott Häggvall, Marielund, Norrkila mm

Åtgärdat

 

Kl 21:35

Arbetet klart alla skall ha fått tillbaka strömmen

Kl. 20:45- ca 22:00

Vi måste bryta strömmen för ca 50 kunder på för att laga ett akut fel.

Vi beklagar de eventuella problem detta kan medföra.

Mer information lämnas löpande.