Vår el

När du köper lokal el från LEVA slår du ett slag för miljön. Vi producerar vår el på hemmaplan med hjälp av våra två stora vindkraftverk vid Humlekärr.

De båda verken har en effekt på 3 MW var och årligen genererar de runt 16 GWh förnyelsebar el (läs mer under Vindkraft). Elen från Humlekärr leds till mottagningsstationen i Lyse där spänningen minskas till 10 000 volt innan vindkraftselen kablas ut på LEVAs högspänningsnät.

Produktionen från Elving och Elvira motsvarar förbrukningen för ungefär 800 villor. Om det skulle behövas kommer LEVA att komplettera den egenproducerade elen med annan förnybar energi från vattenkraft och vindkraft.

Vi köper även ursprungsgarantier från andra vindkraftverk i kommunen för att kunna säkerställa att du som LEVA elhandelskund kan nyttja lokalt producerad el!

Ursprungsmärkning

100 procent förnybar och lokalt producerad el är standard för samtliga av LEVAs elhandelskunder - vi producerar lokalt förnybar el i våra vindkraftverk Elving och Elvira i Humlekärr. Vi köper även ursprungsgarantier från nästan alla externa vindkraftverk i kommunen.

Är du producent och vill sälja ditt överskott eller dina ursprungsgarantier till oss? Hör av dig till oss och gör det möjligt för ännu fler att köpa lokalt producerad el. Ett bra alternativ för både dig, miljön och kommunen.