Berga Sandvik – N Grundsund – Spjösvik

I samband med VA utbyggnad ersätter vi 1500m luftledning för högspänning med jordkabel. Samtidigt byter vi ut 2 st transformatorstationer.