Bornöarna

För att höja leveranssäkerheten ersätter vi 1800 m luftledning och gammal sjökabel för högspänning (6 kV) med 4300 m 10 kV sjökabel. Därmed har vi ingen 6 kV ledning kvar inom vårt nät. På lilla Bornö ersätter vi hängkabel för lågspänning med jordkabel. Dessutom byter vi ut befintliga transformatorstationer på både stora och lilla Bornö.