Ormdal - Tveten

För att höja leveranssäkerheten ersätter vi 1500 m friledning för högspänning med jordkabel.