Stadsparken Lysekil

I stadsparken ersätter vi två gamla transformatorstationer med en ny station.