Fjärrvärme

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och har starkt bidragit till att göra luften i våra städer renare.

För oss på LEVA är det en självklarhet att vara en del av den utvecklingen. Vi tar vara på spillvärmen från Preemraff och resultatet är fantastiskt. Med energi som annars skulle gått förlorad värmer vi fastigheter åt flera tusen människor – och har samtidigt minskat koldioxidutsläppen över Lysekil med 12 miljoner kilo årligen!

Fjärrvärme har många fördelar. Det är en miljövänlig värmekälla som samtidigt är väldigt trygg och bekymmersfri för kunden. Den varken luktar, hörs eller kräver passning. Dessutom är den förhållandevis billig.

Enda nackdelen är egentligen att inte alla kan få den. Husen måste ligga relativt tätt för att det ska löna sig att investera i fjärrvärme.

LEVA är också godkänd som en Reko fjärrvärmeleverantör. Det är en kvalitetsstämpel på att vi lever upp till krav på öppenhet, jämförbarhet och förtroende. Syftet med Reko fjärrvärme är bland annat att stärka kundernas ställning.


Vår fjärrvärme

Sedan 2003 producerar LEVA fjärrvärme som gör Lysekil till en miljövänligare stad.

Så fungerar fjärrvärme

Det här är värme som har producerats i ”fjärran”, i ett värmeverk, och kommer till bostäderna i form av hett vatten.

Priser

Vi har inga fasta avgifter, flödestaxor, effekttaxor eller liknande. Och detta gäller samtliga kundkategorier.

Frågor och svar

Vad är fjärrvärme? Klicka här för att läsa fler frågor och svar.