Frågor & Svar

​Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme är när hett vatten produceras eller tas tillvara i en anläggning som inte ligger i direkt anslutning till fastigheterna den värmer upp. Därav namnet fjärrvärme. Det heta vattnet distribueras sedan i rör till de bostäder och lokaler som är anslutna.

När passar det med fjärrvärme?

Fjärrvärme lämpar sig bäst i tätorter där det är förhållandevis tätt mellan husen och där många användare kan ansluta sig till fjärrvärmenätet. En typisk fjärrvärmekund är en fastighetsägare till ett flerfamiljshus.

Får man varmvatten så det räcker med fjärrvärme?

Ja, en av många fördelar med fjärrvärme är att tillgången på varmt vatten är nästan obegränsad, tack vare att fjärrvärmecentralerna i regel producerar varmvatten omedelbart och kontinuerligt.

Hur prisvärt är fjärrvärme?

Priset på fjärrvärme har utvecklats i lägre takt än alternativen. Prisnivån förväntas även framöver hålla sig på konkurrenskraftig nivå jämfört med andra alternativ.