Lokala miljövärden

LEVA använder till största delen spillvärme från Preemraff.

Vid produktionsstörningar och revisionsstopp på Preemraff körs panncentralerna på Badhusberget och sjukhuset. Anläggningarna är oljeeldade (E01).

Svensk Fjärrvärme har tillsammans med kundorganisationerna Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO enats om hur man ska värdera miljöpåverkan av energianvändningen i fastigheter som värms med fjärrvärme.

Fjärrvärmens miljövärdering redovisar tre miljöperspektiv: hur effektivt energin används, hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan och hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrvärmenät.

Se Lokala miljövärden för Lysekil från år 2009 och framåt