Vår fjärrvärme

Sedan 2003 producerar LEVA fjärrvärme som gör Lysekil till en miljövänligare stad. Vårt fjärrvärmenät är cirka 30 kilometer långt och här tar vi tillvara spillvärmen från Preemraffs raffinaderi.

På Preemraff finns ett vattensystem som används framför allt för att kyla ner delar av processen där det behövs. Det är från detta processvattensystem som överskottsvärmen används för att värma upp fjärrvärmesystemet.

Det har inte bara en fördel, utan flera. För det första är spillvärme energi som annars bara skulle gå förlorad. Dessutom slipper Preemraff använda energi för att kyla ner sitt heta processvatten.

Den här processen gör faktiskt LEVAs fjärrvärme ännu mer miljövänlig än den fjärrvärme man får när man eldar i en panna!

Vår fjärrvärme förser i stort sett alla större industrier och flerbostadshus i tätorten med värme och varmvatten. Även en del villor utmed huvudleden mellan Preemraff och Lysekil är anslutna. Totalt framställs cirka 43 GWh åt 184 kunder. Bostäder, skolor och arbetsplatser för 5 000 personer värms upp med hjälp av fjärrvärme. 

Belöningen är ett renare Lysekil. De som använder fjärrvärme i kommunen har tillsammans minskat koldioxidutsläppen med 12 miljoner kilo per år. Eller över 700 kilo per invånare.

LEVA underhåller fjärrvärmecentralen årligen och tar också ett helhetsansvar genom att vi äger värmeväxlaren i centralen. Det gör livet bekymmersfritt för kunden. Och givetvis har LEVA reservkapacitet att ta till ifall något skulle hända på Preemraff.