Så fungerar fjärrvärme

Det finns en anledning att det kallas fjärrvärme. Det här är värme som har producerats i ”fjärran”, i ett värmeverk, och kommer till bostäderna i form av hett vatten.

Det varma vattnet är mellan 70 och 120 grader och leds in i de anslutna fastigheterna via ett rörsystem som grävts ner i marken.

I fastigheten finns en fjärrvärmecentral med värmeväxlare som använder det varma vattnet för att värma upp element och se till att vi får varmt vatten i våra kranar. I allmänhet innehåller fjärrvärmecentralen två värmeväxlare – en för värme och en för varmvatten. Dessutom innehåller centralen en cirkulationspump, expansionskärl och styrutrustning.

Det finns två sätt att producera fjärrvärme. I det ena fallet utnyttjar man den värme som blir över i energiproduktionen i ett kraftvärmeverk, och för ut den i fjärrvärmesystemet. Det är ett särskilt bra sätt att framställa fjärrvärme, eftersom spillvärme då används istället för att försvinna i tomma intet. LEVAs fjärrvärme är ett sånt bra exempel på en resurseffektiv framställning.

Det andra alternativet är att elda i en stor panna i ett fjärrvärmeverk.