Vem kan få fjärrvärme?

Fjärrvärmens enda egentliga nackdel är att inte alla kan få den. Det är en stor investering som kräver tillräckligt många kunder på liten yta för att löna sig.

 I stort sett alla större industrier och flerbostadshus i Lysekils tätort är anslutna till LEVAs fjärrvärme, samt en del villor utmed huvudledningen mellan Preemraff och Lysekil. Vår förhoppning är att kunna erbjuda fjärrvärme till fler med tiden.

Skulle du vilja ansluta din fastighet kan du fylla i en intresseanmälan och skicka in till oss. Ju större intresse inom ett visst område, desto större chans att gå vidare just där.

DOKUMENT
LÄNKAR