Nu kan du köpa el av LEVA

Snart kan du köpa el av LEVA

Vill du köpa lokal el från Lysekil?

När LEVA nu startar elhandel är det med förnybar el från de egna vindkraftverken.

– Vi erbjuder lokalproducerad el till konkurrenskraftiga priser, säger vd Susanne Malm.

Redan sedan tidigare spelar LEVA en avgörande roll i Lysekil. Med ansvar för kommunens elnät, vatten/avlopp, fjärrvärme, vindkraft och gata/park-underhåll fyller bolaget en viktig funktion i Lysekilsbornas vardag.

Men LEVA nöjer sig inte med det. Nu tar bolaget nästa steg i sin utveckling när man också börjar sälja el. Redan nu kan du som kund teckna avtal.

— Vi kommer att erbjuda lokalproducerad el till konkurrenskraftiga priser, säger LEVA:s vd Susanne Malm, och fortsätter: Vi fokuserar på att ge en bra service och med vår lokala förankring vill vi skapa extra trygghet för kunden. Vi vill att kunden ska se oss som det trovärdiga alternativet.

Dessutom kommer LEVA vara ett miljövänligt alternativ. Elen som säljs är nämligen sprungen ur den energi som vinden bär med sig in över Lysekil.

Vid Humlekärr står bolagets båda vindkraftverk strategiskt placerade och producerar förnyelsebar el. På årsbasis ger de båda kraftverken runt 16 GWh, vilket är vad 800 villor förbrukar på ett år (räknat på att genomsnittsvillan förbrukar 20 000 kWh/år).

— Målsättningen är att få en större andel av Lysekilsborna att teckna avtal med LEVA. Skulle vi sen sälja mer el än vad vi själva producerar kommer vi att köpa in den resterande delen från alternativa förnyelsebara energikällor, säger Susanne Malm.

De intäkter LEVA får från sin elhandel kommer att återinvesteras i verksamheten i Lysekil och på så sätt vara till nytta för hela orten. Susanne Malm tror och hoppas att det också ska vara ett argument för Lysekilsborna att välja LEVA.

Beslutet att börja med elhandel ska ses i skenet av den stora förändring som skett på elmarknaden allt sedan avregleringen 1996. Ett flertal mindre och mellanstora energibolag har under de senaste åren åter dragit igång med elhandelsverksamhet. Nu står elmarknaden inför nya förändringar, som innebär att elhandelsbolagen i framtiden i stort kommer att ha den kontakt med kunden som nätbolagen tidigare haft.

— Att starta elhandel är ett sätt för oss att kunna bibehålla och ytterligare förstärka kundkontakten. Det är viktigt skäl. Vi ser det också som ett sätt att utveckla bolaget med mer verksamhet och därigenom skapa fler arbetstillfällen i Lysekil, säger Susanne Malm.

Privatpersoner och mindre företag i Lysekil kommer av naturliga skäl att vara den huvudsakliga målgruppen. Men på sikt hoppas LEVA även få elhandelskunder från norra delen av den bohuslänska kusten.