LEVA investerar i "trygghet och värme"

Tisdagen den 20 september transporterades LEVAs nya oljecistern till Badhusberget!

Orsaken till investeringen av en ny cistern var att den gamla cisternen på 50 m3 var för liten. Den räcker bara i ca 1,5 dygn om vid maxeffekt på pannorna. Det saknades även oljeuppsamling för ett eventuellt oljeläckage från cisternen.

Fakta ny cistern

  • Volym 110 m3. Räcker för ca 4 dygn på maxeffekt.
  • Höjd ca 3,9 m
  • Diameter 7 m
  • Vikt 7 ton

LEVAs panncentraler på Sjukhuset och Badhusberget används bara vid planerade avbrott och driftstörningar på Preemraff. I snitt levereras 97% av den årliga värmen från Preemraff.

 

Transporten av den nya cisternen gick kl 10:00 på morgonen från Lyse och anlände till Badhusbergets fjärrvärmecentral vid 11:30.

Knixigt på sina ställen ......

...och smalt

Betongfundamentet som fungerar som uppsamlare vid eventuellt läckage.

Cisternen lyfts på plats.

Nu har vi säkrat oss mot Kung Bore och eventuella driftstopp på Preem!