Nya Påminnelserutiner

Nu kommer Visma Collectors att ta över vår påminnelsehantering.

Om du inte har betalat i tid och får en påminnelse, är det Visma Collectors du skall kontakta om du har några frågor. Kontaktuppgifter finns på påminnelsen.

Tänk på att du kan ansöka om e-post / e-faktura, så att din faktura inte kommer på avvägar.