Grundvattennivåer - Lokala situationen

Med anledning av nyhetsinslag om låga grundvattennivåer nationellt vill vi härmed informera om den lokala situationen.

Stora delar av Sverige har under hösten och vintern fått en mindre mängd snö och regn än normalt. Därför är det låga nivåer i flera sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin. Inför kommande sommar är det nu på många håll låga nivåer i grundvattenmagasin och även låga
nivåer i sjöar.

Förutsatt att kommande sommar blir normal ser LEVA i Lysekil inga bekymmer med
vattenförsörjningen för Lysekils kommun då vattennivån i den vattentäkt som
försörjer kommunen i dagsläget ligger på en normalnivå.