Energisskatten ändrad 1 juli 2017!

All elanvändning i Sverige är skattepliktig. Den energiskatt som företag betalar beror dels på vilken typ av verksamhet företaget bedriver, dels var verksamheten bedrivs.

Som en del i Energiöverenskommelsen har Riksdagen beslutat att höja energiskatten för el till hushåll och tjänsteföretag med 3,75 öre/kWh (3 öre/kWh exklusive moms) per 1 juli 2017.

Energiskatt på el 2017

Energiskatt på el tas ut med endast en skattesats

Energiskatten på el är från den 1 juli 2017 32,5 öre/kWh (40,63 öre/kWh inklusive moms).

Använder du el som privatperson i vissa kommuner i norra Sverige har du rätt till ett skatteavdrag på 9,6 öre/kWh. Från den 1 juli 2017 betalar du 22,9 öre/kWh (28,63 öre/kWh inklusive moms) i energiskatt.

Alla belopp nedan är exklusive moms om inte annat anges.

Skatteavdrag för viss verksamhet

Företag som bedriver vissa typer av verksamhet har rätt till lägre energiskatt antingen genom återbetalning via Skatteverket, eller för företag i delar av norra Sverige inom tjänstesektorn genom ett skatteavdrag direkt på elfakturan. Villkoren bygger på EU:s statsstödsregler. Stöd i form av skattenedsättning får inte ges till företag i ekonomiska svårigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, vare sig direkt på elfakturan eller via återbetalning från Skatteverket.

Norrskatteavdrag: Har du ett företag inom tjänstesektorn i vissa kommuner i norra Sverige har du rätt till ett skatteavdrag direkt på elfakturan. Skatteavdraget är 9,6 öre/kWh vilket gör att du betalar 22,9 öre/kWh från 1 juli 2017 på din elfaktura. Om ditt företag bedriver industriell verksamhet, jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, samt elanvändning i datorhall eller som landström* anses det inte tillhöra tjänstesektorn och har inte rätt till avdrag på fakturan. Du kan istället ha rätt till återbetalning från Skatteverket så att skatten totalt blir 0,5 öre/kWh, se nedan.

Återbetalning ner till 0,5 öre/kWh: Bedriver ditt företag industriell verksamhet, jordbruks- skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, samt förbrukning i datorhallar eller som landström* har du rätt till återbetalning på viss del av energiskatten på er elanvändning från Skatteverket. Återbetalningen är från 1 juli 32 öre/kWh på den ordinarie skattesatsen om 32,5 öre/kWh, så skatten efter återbetalning är fortvarigt 0,5 öre/kWh.

KOMMUNER MED LÄGRE SKATTESATS

I följande län och kommuner är energiskatten lägre:

 • Dalarnas län: Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalen
 • Gävleborgs län: Ljusdal
 • Jämtlands län: samtliga kommuner
 • Norrbottens län: samtliga kommuner
 • Värmlands län: Torsby
 • Västerbottens län: samtliga kommuner
 • Västernorrlands län: Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik

Verksamhet med rätt till återbetalning från Skatteverket

Följande verksamheter har rätt till återbetalning från Skatteverket men har inte till någon del rätt till norrskatteavdraget på elfakturan:

 • Industriell verksamhet för den el som används i tillverkningsprocessen. Återbetalning sker på den del som överstiger 8 000 kr/år
 • Datorhallar där någon huvudsakligen bedriver informationstjänstverksamhet, informationsbehandling eller uthyrning av serverutrymme. För att ha rätt till den lägre skatten ska datorhallarnas sammanlagda installerade effekt uppgå till minst 0,5 megawatt för annan utrustning än kyl- och fläktanläggningar. Återbetalning sker för den del som överstiger 8 000 kr/år
 • Yrkesmässig jord-, skogs- och vattenbruksverksamhet inklusive yrkesmässig växthusodling. Återbetalning sker på den del som överskrider 500 kr/år
 • Landström i skepp*

Återbetalning sker normalt årsvis i efterskott. För större verksamheter kan återbetalning begäras kvartalsvis:

 • 150 000 kWh/år eller mer för jord-, skogs- och vattenbruk samt landström*
 • 250 000 kWh/år eller mer för datorhallar och tillverkningsprocess i industriell verksamhet

* Med landström i skepp avses elektrisk kraft som förbrukas i skepp som används i sjöfart och som har en bruttodräktighet om minst 400, när skeppet ligger i hamn och spänningen på den elektriska kraft som överförs till skeppet är minst 380 volt.

Frivillig skattskyldighet

Du kan ansöka om frivillig skattskyldighet länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterför ditt företag om ni beräknar att använda 20 gigawattimmar eller mer per kalenderår och mer än hälften av elanvändningen är i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller i en datorhall. Ni ansvarar då själva för skatteavdragen och behöver inte ansöka om återbetalning.

 

LÄNKAR

Skatteverkets information om energiskatt på ellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skatteverkets information om vad som menas med företag i ekonomiska svårigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skatteverkets blankett för ansökan om frivillig skattskyldighetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster