Fem frågor till vår nya Va-chef Jasmin Kramle!

Jasmin Kramle är ny VA-chef på LEVA i Lysekil AB.

Jasmin var tidigare chef för avdelningen Dokumentation & Utveckling på LEVA men har nu tagit steget över till affärsområde Vatten & Avlopp.

Vi ställde fem frågor till Jasmin för att få veta lite mer om VA-avdelningens arbete och om Jasmin som person.

Vad har du för bakgrund?

Jag är uppväxt i Brastad och började mitt yrkesliv på laboratoriet, Lysekils sjukhus. Utbildade mig till laboratorieassistent i Göteborg och arbetade som det under några år. Sen tog teknikintresset över och jag utbildade mig till civilingenjör inom teknisk fysik och elektroteknik, med medicinsk teknisk inriktning, i Linköping. Efter utbildningen flyttade jag till Vänersborg och arbetade som systemerare och programmerare på Teli AB under en 5-årsperiod.

Längtan att få arbeta med medicinsk teknik tog mig till Helsingborg 1989. I Region Skåne arbetade jag först som medicinteknisk chef i 5 år. När datoriseringsvågen inom sjukvården drog igång på allvar, hoppade jag på det tåget. Arbetade som Driftchef inom IT i 9 år.

Så småningom flyttade jag tillbaka till Brastad och ett hus på Härnäset. Jag arbetade ca 5 år som Driftchef inom Region Västra Götaland och utbildade mig samtidigt inom IT management på IT universitet i Göteborg. Intresset för de mjuka värdena, organisationsformer och arbetssätt blev alltmer intressanta för mig. Fick möjligheten att arbeta som processledare under en dryg treårsperiod innan jag 11-11-11 avslutade uppdraget på Region Västra Götaland.

Jag antog då utmaningen att börja arbeta på LEVA i Lysekil AB. Här fick jag uppdraget att bygga upp en avdelning för dokumentation av anläggningar och ledningsnät inom VA, EL och fjärrvärme. I samband med starten driftsatte vi vårt nya geografiska informationssystem som vi kallar LEVA-NIS. Senare startade vi även en inmätningsfunktion.

Nu 6 år senare har jag antagit utmaningen att bli affärsområdeschef på VA.

Vad kommer du tillföra affärsområdet Vatten & Avlopp?

Ett prestigelöst ledarskap som tar tillvara och utvecklar den kompetens som finns inom VA-organisationen och som frisätter energi, engagemang och glädje. Vi ska ha en positiv prestationskultur och arbeta ”rätt”. Med ”rätt” menar jag att vi ska göra rätt saker, på rätt sätt
och i rätt tid och se till att ha rätt man/kvinna på rätt plats. Vi ska också ha starkt kundfokus och fokus på hållbarhet; d.v.s. de ekologiska och sociala perspektiven är lika viktiga som det ekonomiska perspektivet.

Vi får ofta klagomål på smak och lukt på vårt dricksvatten. Vilket arbete
görs för att få bukt med problemet?

Vi gör ett antal olika åtgärder på både inkommande och utgående vatten till och från vattenreningsverket.

När det gäller vattenreningen av inkommande råvattnet så håller vi på att testa ett biofilter som ska ta hand om humuspartiklar. Vi ser också över kemikaliemängderna som behöver tillsättas för att få ett bra dricksvatten.

På utgående vatten gör vi ett antal åtgärder för att få bättre omsättning av vattnet i ledningarna; nivåjustering i reservoarerna och omsättningsspolning.

Vi registrerar också driftstörningar från våra kunder gällande dålig lukt och smak på dricksvattnet. Genom att lägga in störningarna på vår karta kan vi se om det är något område som har mer problem än et annat. Vi funderar just nu på om vi ska starta en smakpanel bland våra kunder, för att på ett mer systematiskt sätt verkligen klargöra om smak/lukt- problematiken är områdesberoende.

De saneringar som vi gör när vi förnyar VA-ledningsnätet kan också förbättra vattenkvalitén.

Vilka andra utmaningar har affärsområdet Vatten & Avlopp?

En annan utmaning, förutom ett gott vatten, är att få till en långsiktig plan för vår reservvattenförsörjning. Ytterligare en utmaning är att se till att dagvattnet separeras och inte belastar reningsverken, som egentligen är avsedda för att huvudsakligen ta hand om hushållens spillvatten.

När det gäller hushållens spillvatten, så vill jag passa på att ta tillfället i akt att nämna en gemensam utmaning som vi kommuninnevånare har tillsammans:  

  • Spola inte ner fett eller matrester i avloppet - det ger lätt stopp i våra egna ledningar och det kommunala ledningsnätet
  • Spola bara ned kiss, bajs och toalettpapper i toaletten!
  • Hushållspapper, våtservetter, hårtussar mm. Håller ihop och orsakar stopp i avloppet och
    fastnar och kan även skada våra pumpstationer.
  • Färg, lacknafta, andra lösningsmedel, mediciner och kemikalier skadar miljön och
    försämrar reningsprocessen. Gifter och metaller kan inte renas bort. De hamnar i våra vattendrag eller i avloppsslammet.

Vad gör du på din fritid?

Umgås med min familj och mina vänner och ägnar mycket av min fritid till att odla mina egna grönsaker. Tre katter ingår även i mitt hushåll, varav den ena är ägare av mig och mitt hus… tror han!

Att dreja och tillverka bruksföremål i keramik är också en passion jag har. En gång/vecka gör jag det tillsammans med en grupp likasinnade.

 

Tack Jasmin och lycka till i din nya roll!