Nu är våren här! Eller?

Doften av grus och damm.

På Entreprenad, Gata & Park börjar vi nu förbereda oss inför att våren äntligen skall komma och vilket tydligare vårtecken kan vi tänka oss än sandupptagning?

Inom de närmaste veckorna kommer vi att påbörja sandupptagning efter vinterns halkbekämpning av gator, torg och gång- och cykelvägar. För att arbetet skall fungera så bra som möjligt är det viktigt att vi samarbetar och hjälps åt.

INNAN DEN 31 MARS Ber vi alla villa- och fastighetsägare att sopa ut grus från uppfarter och trottoarer ut i vägbanan, så vi kan få med oss allt vid sopningen.
(Utifrån bestämmelserna i "Föreskrifter om gångbanerenhållning för Lysekils kommun" åligger det villa- och fastighetsägaren att renhålla trottoarer och gångbaneytor i anslutning till sina fastigheter.)

Innan vi påbörjar vårt arbete kommer vägmärken med förbud att parkera och stanna att placeras ut på gatan samt information om när sandupptagning kommer att ske.

  • Kom ihåg att flytta ditt fordon under den aktuella tiden, så att vi kan ta bort sanden så snabbt och smidigt som möjlighet i ditt område.
  • När vårt arbete är färdigt tar vi bort de tillfälliga vägmärkena.
  • Nu kan du parkera som vanligt på platsen.

Tack för att du samarbetar och hjälper oss att utföra sandupptagningen på bästa sätt för att det skall bli rent och snyggt vid din gata.

Vi önskar dig en riktigt härlig vår!

Entreprenad, Gata & Park