Flygbesiktning

Tisdag 9 april och ev. onsdag 10 april

För att höja driftsäkerheten på våra anläggningar kommer helikopterbesiktning att utföras på våra kraftledningar följande dagar.

Vi beklagar att besvärande buller kan förekomma under kortare perioder!