Stora biltvättardagarna
27-28 april

Stora biltvättarhelgen är ett initiativ av Svensk vatten för att uppmärksamma "fultvätt" och inspirera till att tvätta bilen miljörätt.

Det är lätt att tvätta rätt - tvätta i en biltvätt! När du tvättar bilen bedriver du en nedsmutsande verksamhet som du måste ta ansvar för. Oavsett vilken tvättmetod du använder rinner smuts, tjära och tungmetaller av bilen med tvättvattnet. Om du inte tvättar i en biltvätt så riskerar föroreningarna att hamna i ditt närmsta vattendrag.

Flera av fordonstvättarna i vårt område uppmärksammar Stora biltvättarhelgen på olika sätt. Vad som erbjuds varierar, någon har specialpriser, någon har extra öppet och någon har hittat på olika typer av arrangemang på sin anläggning. Kolla vad som händer på biltvätten där du bor!

För du fultvättar väl inte din bil? Fultvätt = tvätt på garageuppfart eller gata där orenat vatten rinner, via dagvattenbrunn, direkt ut i naturen och förorenar närmaste vattendrag, sjö eller hav.