Nytt avtal för vacker och hållbar stadsmiljö!

Ett nytt avtal har tecknats mellan Lysekils kommun och LEVA i Lysekil AB kring skötsel av kommunens allmänna platsmark.

Samhällsbyggnadsförvaltningen och LEVA i Lysekil AB har genomfört ett gemensamt utvecklingsarbete vilket resulterade i ett nytt skötselavtal.

Samsyn och utvecklingsarbete i positiv anda ligger till grund för det nya avtalet. Från vänster: Per Garenius, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen, Susanne Malm, VD på LEVA i Lysekil AB samt Lars Björneld, Samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Samsyn och gemensam målbild

Under 2018 påbörjades utvecklingsarbetet där man ville skapa en samsyn kring skötseln av kommunens allmänna platsmark.

Arbetet hade också som målsättning att ta fram strategiskt underlag som stöd för utveckling och upprätthållande av en attraktiv och hållbar stadsmiljö för boende som besökare i Lysekils kommun. Allt med fokus på Vision Lysekil 2030: ”Lysekil är en attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar”.

– Vi har en fantastiskt vacker kommun att utveckla och förvalta. Att ha en gemensam bild av vad vi vill uppnå är avgörande för ett gott resultat – vilket samtidigt signalerar kostnadsmedvetenhet, säger Susanne Malm, VD på LEVA i Lysekil AB.

Fungerande och attraktiv kommun året runt

Utvecklingsarbetet har lett till ett avtal som präglas av samförstånd och tillit samt en genuin vilja att ytterligare utveckla en väl fungerande och attraktiv kommun för invånare och besökare året runt.

– Samhället kommer att genomgå stora förändringar de närmaste åren. Det är därför viktigt att det fortsatta samarbetet med LEVA går vidare i samma goda anda som under framtagandet av det nya avtalet, säger Lars Björneld, Samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Det ursprungliga avtalet mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och LEVA i Lysekil AB är från 2008 och har förlängts i omgångar. Avtalet omfattar och inkluderar skötseln av kommunens allmänna platsmark såsom parker, grönytor, gator och vägar.

Det nya avtalet omfattar drift och underhåll som ska utföras under perioden
2019-05-01 - 2021-03-31 med möjlighet till två optioner om ett år vardera, totalt max fyra år.