LEVA bygger solcellspark utanför Brastad

Ur Lysekilsposten fredag 6 september

Solcellspark byggs utanför Brastad

Susanne Malm: ”Vi påbörjar projektering i år”

Förr spelades det fotboll i spännande matcher på Stångenäsvallen strax utanför Brastad. Nu ska det alstras energi på annat sätt här. LEVA i Lysekil planerar att sätta upp en solcellspark på den före detta fotbollsplanen.

– Vi påbörjar projektering redan i år och hoppas kunna ta parken i drift under första kvartalet nästa år, säger Susanne Malm, vd i LEVA i Lysekil.

Det kommunala bolaget har under en tid sökt lämplig kommunal mark för att kunna montera upp en solcellspark med en kapacitet på ungefär 255 kilowatt. På Stångenäsvallen har man funnit det som eftersöks, en öppen plan yta ägd av kommunen med bra åtkomlighet och med ett gynnsamt läge för anslutning till elnätet.

Tidigare har det diskuterats om vallen skulle kunna använts för tillfälliga bostäder i samband med Preemraffs stora revisionsstopp som inleds i dagarna och även den eventuella utbyggnaden av raffinaderiet som kan bli om några år. Men Preem har meddelat att man inte är intresserade av det här området.

Klartecken i samhällsbyggnämnden

Så därmed är det fritt fram för LEVA i Lysekil att använda Stångenäsvallen för att montera upp en solcellspark. Beslutet att låta LEVA arrendera en del av vallen togs av samhällsbyggnadsnämnden vid dess senaste sammanträde.

– Vi har under en tid diskuterat internt i styrelsen om det skulle vara möjligt att bygga en solcellspark och ge våra kunder möjlighet att hyra andelar i parken. På det sättet kan kommuninvånarna få nytta av den förnyelsebara elproduktionen och bidra till det klimatsmarta samhället, säger Susanne Malm, som räknar med att behöva ungefär halva ytan av Stångenäsvallen i en första etapp.

Arbetet med att montera solceller på Stångenäsvallen påbörjas så snart upphandlingen blir klar och materialleveransen är på plats.

Kommunala solcellsparker växer upp på många håll i Sverige. I Västsverige finns exempelvis landets för närvarande största solcellspark vid Säve på Hisingen. Söder om Uddevallabron, inte långt från E 6, finns solcellsanläggningen ”Solevalla”. Under första kvartalet nästa år blir det alltså ytterligare ett tillskott med en solcellspark, denna gång vid väg 162 nära Brastad.

Thomas Andersson

0523-667084 thomas@lysekilsposten.se