LEVA klimatanpassar!

LEVA kommer att med start i vecka 50 påbörja ett entreprenadarbete med att förnya vatten och avloppsledningar i Valbogatan och ”Ovalen”.

Bakgrunden till detta arbete är att förnya befintliga ledningar samt att anpassa ledningssystemet för den ökande belastning som klimatförändringar medför i form av ökad regnintensitet som medför risk för översvämningar. Genom att anpassa ledningssystemet för framtiden kommer vi inte bara att minska risken för översvämningar utan även minska risken för läckor i en för staden viktig knytpunkt.

Om arbetet går som det ska och inget oförutsett inträffar, kommer arbetet i Ovalen preliminärt vara färdigt under februari och trafiken kommer då att återgå till det normala. Arbetet på Valbogatan kommer att fortsätta något längre och beräknas vara klart i april.

Karta över trafikomläggningenöppnas i nytt fönster