Taxor 2021

Klicka på verksamhetsikonerna för respektive taxa i sin helhet:

De fasta elnätsavgifterna höjs i genomsnitt med 1,1%. Det motsvarar en höjning på ca 9 kr/månad för en genomsnittlig säkringskund. De höjda avgifterna motiveras av följande:

  • Ökade materialkostnader pga ökat råvarupris ex. koppar och aluminium
  • Fortsatt hög investeringsnivå på elnät för att minska avbrottstider
  • Ökade kostnader på entreprenadmaskiner/grävare
  • Ökade lönekostnader

Energiskatten på el indexuppräknas med 0,3 öre kWh till 35,6 öre per kWh för 2021.


Ny VA-taxa och taxekonstruktion är antagen av kommunfullmäktige. Mer information finner du här.

Fjärrvärmetaxan höjs med 0,8%. Det motsvarar 7 kr/månad för en genomsnittlig fjärrvärmekund. De höjda avgifterna motiveras av följande:

  • Ökade drift och underhållskostnader på fjärrvärmenätet
  • Ökade volym reservkraft
  • Ökade kostnader på entreprenadmaskiner/grävare
  • Ökade lönekostnader