Snöröjning!

Winter is coming!

Vi har alla ett ansvar ett ansvar för gatu-/gångbanerenhållningen i Lysekils kommun. Här är lite information om hur ansvarsfördelningen är mellan Lysekils kommun, LEVA och dig som invånare.

EN ATTRAKTIV KOMMUN - Delvis ett gemensamt ansvarPDF