Elens dag 23 Januari!

Den 23 januari firar vi Elens dag. Vi firar för att uppmärksamma all den nytta el gör i samhället varje dag, och för att fundera på hur våra liv skulle fungera utan el. I Sverige har vi dessutom all anledning att vara stolta över den el som produceras i våra kraftverk – varje sekund, året om.

För att belysa hur viktig elen är för oss och hur den produceras har Energiföretagen ställt frågor på stan med två olika frågor.

Hur mycket av Sveriges elproduktion är fossilfri? Klicka här för och se filmen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur har ni hållit kontakten med nära och kära under pandemin? Klicka här för och se filmen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9 av 10 känner inte till Sveriges fossilfria elproduktion

På Elens dag är det värt att uppmärksamma Sveriges elproduktion lite extra. Framför allt det faktum att den till 98 procent är fossilfri – något få svenskar känner till. I en ny undersökning svarar knappt en av tio att över 90 procent av svensk elproduktion är fri från fossila bränslen. Fyra av tio tror tvärtom att mer än hälften av elproduktionen sker med olja, kol eller gas, när det i själva verket är mindre än 2 procent.

För att undersöka kunskapen om den svenska elproduktionen frågade vi drygt 1 100 svenskar: Hur stor andel av svensk elproduktion tror du är fri från fossila bränslen? Knappt en av tio valde alternativet som låg närmast sanningen (över 90%).

- Det är lite förvånande att inte fler känner till att hela 98 procent av elen som produceras i Sverige är fossilfri. Tack vare utbyggnaden av vattenkraften i början av 1900-talet, kärnkraften på 70- och 80-talet och på senare år främst vindkraft har vi ett system som släpper ut extremt lite koldioxid. Sverige har faktiskt ett av de renaste elsystemen i världen, säger Kalle Lindholm på Energiföretagen Sverige.

Elproduktionen i Sverige och världen

Sammantaget produceras alltså 98 procent av svensk el utan fossila bränslen som kol, olja och gas. I andra länder ser det helt annorlunda ut. Fortfarande står fossila bränslen för över 40 procent av EU:s elproduktion, i Tyskland 50 procent, i USA 60 procent och i Kina över 70 procent. Totalt i världen står fossila bränslen för omkring 60 procent av elproduktionen*. I Sverige är motsvarande siffra 2 procent.

Svensk elproduktion 2020 (2019 inom parentes):

  • 44% vattenkraft (47%)
  • 30% kärnkraft (46%)
  • 17% vindkraft (14%)
  • 8% kraftvärme (11%)
  • 0,6% solkraft (0,4%)

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo på uppdrag av Energiföretagen Sverige under vecka 3 genom telefonintervjuer.

 

Med el håller vi kontakten

 

Inför Elens dag kan vi konstatera att el har en stor betydelse i vårt sätt att umgås. Det visar den genomförda undersökningen. Det är till exempel lika vanligt idag att ha ett videosamtal som att träffas utomhus, två bra sätt att umgås under en pandemi, säger Kalle Lindholm som är kommunikatör hos Energiföretagen.

Urvalet i undersökningen var brett vad gäller ålder, boplats i Sverige, boendeform, inkomst och anställningsform. Telefonsamtal dominerar i alla åldrar, över 80 procent har använt det. Sms och chattar är vanligare bland de yngsta (hälften av de äldsta och tre fjärdedelar av de yngsta). Videosamtal är något vanligare bland yngre än äldre (55 procent mot 40 procent).

Undersökningens resultat i sammanfattning

Energiföretagen Sverige bad Kantar Sifo ställa frågan ”hur håller du kontakt med nära och kära (förutom det egna hushållet) under pandemin?”. Frågan ställdes den 13–15 januari till 1 118 svenskar över hela landet, i åldrarna 16 till 79 år

Så här har vi hållit kontakten (fler svarsalternativ var möjliga):

Telefonsamtal 85 procent
Sms/chat 59 procent
Träffas utomhus 45 procent
Videosamtal 44 procent
Träffas inomhus 25 procent
Annat 2 procent