Helkopterbesiktning av elledningar!

Måndag 15 mars och ev. tisdag 16 mars.

För att höja driftsäkerheten på våra anläggningar kommer LEVA i Lysekil utföra flygbesiktning av våra kraftledningar följande tid:
Måndag 15 mars och eventuellt tisdag 16 mars.

Vi beklagar att besvärande buller kan förekomma under kortare perioder!

Under helikopterturen undersöker vi våra luftburna elledningsgator. Vi kan då se om det finns träd som står illa till som under stormar kan falla på våra elledningar och orsaka strömavbrott. Vi kan alltså i förebyggande syfte fälla dessa träd under kontrollerade former och också se till att säkerställa elleverenser även när det blåser.