Fakturering

När sker fakturering?
All fakturering sker omkring den 10:e varje månad

När infaller förfallodatum?

Privatpersoner har 20 dagars kredittid.

Näringsidkare har 30 dagars kredittid.

Betalning

Betalning ska vara bokförd på LEVAs konto senast på förfallodagen.

Betalas inte fakturan i rätt tid skickas påminnelse från Visma Financial Solutions. Det finns dock inte någon lagstadgad skyldighet att skicka påminnelse, utan inkassokrav kan skickas direkt.

Påminnelseavgift 60 kr och dröjsmålsränta med gällande referensränta + 8 % tillkommer på påminnelsen.

En kund som fått två påminnelser under tolv månader, kommer inte att få fler påminnelser, utan får inkassokrav direkt (inkl uppmaning, om det gäller el och är väsentligt avtalsbrott).

Betalning på påminnelse/inkassokrav ska alltid göras direkt till Visma Financial Solutions. 

Eventuella frågor ber vi er ställa till Visma Financial Solutions.