Ska du flytta?

När du ska flytta så måste du anmäla det till oss minst 14 dagar före flyttdagen.

Inflyttning

Du måste även anmäla inflyttning. Om du inte själv kontaktar något elhandelsföretag och tecknar avtal med dem, så blir du automatiskt elkund hos vårt elhandelsföretag Lysekils Energi Vind AB, som är s k anvisat elhandelsföretag.

Observera att det måste vara samma person på elhandelsavtalet som på elnätsavtalet, d v s den som står som kund på elnätet hos LEVA.

Utflyttning

Tänk på att du är betalningsskyldig tills avläsning och avslutning gjorts, så glöm inte att anmäla i god tid. När vi har avslutat avtalet skickar vi en slutfaktura med avräkning till dig. Ett meddelande om att avtalet avslutas sänds med automatik till ditt elhandelsföretag, som avslutar det avtal du har med dem. Du måste själv kontakta dem om du vill föra över avtalet till en eventuell ny bostad/anläggning.

Du kan anmäla flyttning till vår kundtjänst på tel 0523-66 78 00 eller själv registrera dina uppgifter genom att klicka på nedanstående länkar:

 

Inflyttning

Utflyttning

När du anmäler flyttning via hemsidan får du autosvar till din e-post om att anmälan är gjord. Om du inte får någon bekräftelse, ber vi dig kontakta kundtjänst.