Västra Stranden, Rågårdsvik

Vägen kommer vara avstängd v. 44

Vi kommer utför ett grävarbete på Västra Stranden som kommer vara avstängd under
v. 44. Arbetet beräknas ta hela veckan.

Vid frågor kontakta:
Magnus Bylin
0523-66 78 00

Med vänlig hälsning

LEVA