Bågvägen i Lysekil

Begränsad framkomlighet under v 47

Under veckan kommer vi att utföra grävarbete på Bågvägen inför en planerad VA-sanering. 

Vid frågor kontakta:
Donny Hasslöf
0523-66 78 00

Med vänlig hälsning

LEVA