2020-02-10 - 2020-02-14 Begränsad framkomlighet, Bågvägen

Bågvägen, Lysekil

Under vecka 7 kommer vi att starta upp entreprenaden på Bågvägen med att gräva fram vattenledningen och förbereda för provisoriskt vatten, med begränsad framkomlighet som följd. Samtliga fastigheter kommer ha tillgång till sina infarter till fastigheten under nästa vecka men rundkörning runt gatan kommer att vara begränsad.

Vid frågor kontakta projektledare
Donny Hasslöf 0523-66 78 77