FRÅGOR OCH SVAR

Kvittas kilowatt mot kilowatt?

Nej, när du lagrar ditt överskott hos oss får du det återbetalt i det rådande vinterpriset på elbörsen Nord Pools spotpris plus påslaget som du har på ditt förbrukningsavtal.

Vilken ersättning får jag för den produktionen som produceras utöver lagringsperioden?

Om du producerar överskottsproduktion okt-mars blir det utbetalt på en separat faktura enligt Nordpools timspotpris (minus 2 öre i kostnader för balanskraft och avgifter till Svenska Kraftnät). När fakturan uppgår till 300kr sker en utbetalning till ditt konto. Är beloppet under 300 kronor överförs det till nästkommande faktura.

Vad händer om jag inte använt allt av det sparade överskottet en månad?

Ingen kWh går till spillo utan det blir helt enkelt en minusfaktura som blir utbetald när beloppet överstiger 300kr. Om beloppet är lägre överförs det till nästa faktura. Det blir därmed ingen negativ påverkan för dig att ha större lager i jämförelse med förbrukning en månad.

Måste jag betala elöverföringsavgiften på de kWh som jag producerar?

Nej, du betalar inga nätkostnader på den elen som du producerar. Dela Vattnet är endast en elhandelstjänst och påverkar därmed inte dina elnätskostnader. Du betalar endast produktionsavtalets månadsavgift som baseras på din överskottsproduktion.

Finns det någon gräns för hur mycket el jag får spara?

Nej, det finns ingen gräns.

Får jag välja själv hur mycket av det sparade överskottet jag vill nyttja varje månad?

Nej, ditt sparade överskott blir jämnt fördelat över vinterhalvåret oktober-mars.

Kan jag se hur mycket energi jag har sparat?

Under energistatistik på Mina Sidor kan du se hur mycket överskottsproduktion du har under varje månad.