Särskilda villkor för abonnemangsavtal
Solcellspark - Stångenäsvallen

Lysekils Energi Vind AB

 1. Allmänt
  Utöver Lysekils Energi Vind ABs särskilda villkor för abonnemangsavtal Solcellspark - Stångenäsvallen gäller de allmänna avtalsvillkoren, EL2012K (konsument)PDF resp. EL2012N (näringsidkare).PDF
 2. Avtalsingående
  Avtalet är giltigt från den dag avtalet undertecknats och gäller i 10 år från driftsättning av anläggningen.
 3. Återköp
  Gäller under hela avtalsperioden enligt följande: En tiondel av avtalspriset multiplicerat med antal kvarvarande helår av avtalsperioden.
 4. Rätt att teckna abonnemangsavtal Solcellspark - Stångenäsvallen
  Rätt att ingå abonnemangsavtal Solcellspark - Stångenäsvallen förutsätter att du är elhandelskund till Lysekils Energi Vind AB under hela avtalsperioden.
 5. Avtalsöverlåtelse till annan anläggning
  Avtalet kan överlåtas till ny anläggning till samma villkor som i detta avtal.
 6. Avtalsöverlåtelse till annan elhandelskund
  Avtalet kan överlåtas till annan elhandelskund hos Lysekils Energi Vind AB till samma villkor som i detta avtal.
 7. Avtalet upphör
  Avtalet upphör efter avtalsperiodens slut. Det vill säga 10 år efter driftsättning av anläggningen.
 8. Betalningsvillkor
  När avtal inkommit till oss skickas faktura med betalningsvillkor på 30 dagar.
 9. Elcertifikat
  Elcertifikat ingår i abonnemangsavtal Solcellspark - Stångenäsvallen.
 10. Produktion
  Lysekils Energi Vind AB levererar 380 kWh per år och solcellspanel från driftsättning av anläggningen.
 11. Nätavgifter
  Nätavgifter till kundens nätägare tillkommer och berörs ej av detta avtal.
 12. Energiskatt
  Energiskatt till kundens nätägare tillkommer och berörs ej av detta avtal. Energiskatten faktureras från kundens elnätsbolag.