Vatten & avlopp

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Vi använder det till ”allt” och det är svårt att tänka sig ett liv utan rent och fräscht vatten.

 

Att ha friskt dricksvatten tillgängligt i kökskranen 24 timmar om dygnet sker inte av sig självt. Dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel och i Lysekil är det LEVA som sköter hela kedjan – från att råvattnet hämtas i vattentäkten till att avloppsvattnet renats och lämnats tillbaka till havet.

Till vår hjälp har vi ett vattenverk, tre reningsverk, ett stort ledningsnät och en väldigt kunnig personal.

Under noggrant kontrollerade former förser LEVA 11 200 kunder med dricksvatten av god kvalité. Varje dygn använder vi i våra hem 160 liter vatten per person. Mycket går åt till personlig hygien – mat och dryck står endast för 10 av dessa liter.

Bra för dig att känna till som bor i Lysekil är att vi här har mjukt vatten – 4,7°dH (tyska hårdhetsgrader).

Anslutning & anmälan

Är du intresserad av kommunalt VA?
Vad skulle det kosta? Ligger fastigheten inom verksamhets-området? Eller vill du få tillgång till våra vattenstationer?

Planerade arbeten

Här hittar du LEVAs planerade och pågående projekt på VA. Här uppdateras information om projekten, du kan även finna relevanta kartor för projekten.

Taxor

Här finns våra taxor för både brukning och anslutning, samt LEVAs taxeföreskrifter.


Vårt vatten och avlopp

Här finner du blandad information, t.ex. om vattnet och avloppets väg igenom vår kommun. Hjälp vid översvämmning m.m.